חברי ועדות הכנס

רשימת חברי ועדת היגוי 2022 ( עפ"י האב'):

אלי בויקיס, מנכ"ל, ישראל Dassault System

בועז יגר, מנהל תוכניות בכיר ומוביל פיתוח Intel ,Back-End

דורון אמדי, מנהל מכירות ישראל, ARM

דני וונש, מנהל מכירות ישראל, Cadence

דרור אבני, מומחה מקצועי, Waterfall Security Solutions

טל שוורץ, מנהל מכירות ישראל, Samsung

יאן קופרמן, מנהל קבוצת Synopsys ,FAE

יגאל בן אליהו, מנהל אזור ישראל ולקוחות בינלאומיים אירופה, Siemens EDA

יוסי בניזרי, מנכ"ל Beyond Electronics, נציג GF בישראל

יורי מירושניק, דירקטור, IC הנדסת תכנון, Broadcom (Israel)

ליאור בלנקה, מייסד ומנכ"ל, Qpower

מורן עמידן, מהנדס פיתוח, Sequans Communications

מתי וייסמן, מומחה Semiconductor/VLSI/EDA

נדב בן עזר, מנכ"ל, Avnet ASIC Israel

סנדי סאפר, מנהל חטיבת השבבים, Rachip

ערן רותם, סמנכ"ל טכנולוגיה, Satixfy

שמואל אוסטר, יו"ר, IEEE Israel Section

שלמה גדות, מנכ"ל, Inuitive

פרופ' רן גינוסר, ראש מרכז VLSI, טכניון, יו"ר משותף, ChipEx2022

שלמה גרדמן, מנכ"ל חב' ASG, יו"ר משותף, ChipEx2022, יו"ר הועדה

 

רשימת חברי ועדת TPC 2022 ( עפ"י האב'):


ד"ר אדם טימן, מרצה בכיר, אונב' בר אילן

פרופ' אור אורדנטליך, אונב' העברית

גדעון פול, סמנכ"ל פיתוח VLSI, סרגון

דרור אבני, מומחה מקצועי

פרופ' יוסף ברנשטיין, אונב' אריאל

פרופ' ערן סוחר, אונב' ת"א

צח הדס, סמנכ"ל תפעול, PLSense

ד"ר ראובן דובקין, מנכ"ל, Vsync

רמי פרידלנדר, CTO, חב' Solchip

פרופ' רן גינוסר, ראש מרכז מחקר, VLSI, טכניון עבור לתוכן העמוד